Načítání...

I. Základní ustanovení

1.1. Jakékoliv porušení níže uvedených pravidel vede k trestu, jehož délka a forma je pevně stanovena v rámci interních pravidel Admin-Teamu Rajce.pro. 1.2. Formu a výši trestu může měnit Vedení Admin-Teamu a Vedení serveru. 1.3. Vedení serveru si vyhrazuje právo kdykoliv změnit či upravit znění těchto pravidel bez předchozího upozornění. 1.4. Pokud při vaší přítomnosti dojde k porušení pravidel, vaší povinností je o této skutečnosti obeznámit Admin-Team skrze podporu. 1.5. V případě, že Vám bude udělen trest, je přísně zakázáno tento trest obcházet, a to jakýmkoliv způsobem. 1.6. Je přísně zakázáno používat VPN/Proxy. 1.7. Vedení serveru Rajce.pro není povinno odůvodňovat svá rozhodnutí ať už jsou jakákoliv. (Tresty, aj.)
II. Pravidla komunikace

2.1. Každý hráč je povinen dodržovat zásady slušného chování při komunikaci s ostatními hráči a členy Admin-Teamu. 2.2. Hráč nesmí žádným způsobem propagovat jiné servery, projekty, weby a portály. Za reklamu považujeme jakoukoliv IP adresu, která nepatří serveru Rajce.pro, název konkurenčního serveru, jakékoliv URL odkazy na sociální sítě, soutěže nebo nábory. 2.3. V rámci komunikace v chatu pište bez vulgarismů a nepište zprávy, které mohou urážet ostatní hráče a členy Admin-Teamu. Zároveň neprovokujte a nevyvolávejte konflikty. 2.4. V rámci komunikace v chatu neprojevujte nenávist vůči etnickým rasám, nepropagujte žádné politické strany a ideologie. Zároveň je zakázáno psát nebo se jakkoliv vyjadřovat o sexuálních tématech. 2.5. Neposílejte několikrát za sebou stejnou zprávu (= nespamujte), totéž pravidlo platí pro soukromé zprávy (= PM). 2.6. Nezveřejňujte žádné osobní údaje ostatních hráčů a členů Admin-Teamu. (Mezi osobní údaje patří jméno, bydliště, faktury, fotky, jakékoliv dokumenty, IP adresa, aj.) 2.7. Neposílejte žádné nevhodné URL odkazy, které mohou být urážlivé, vulgární nebo jinak nevhodné. (= IP loggery, viry, phishing stránky, pornografické stránky, aj.) 2.8. Vždy říkejte pravdu a nezatajujte žádné informace, nevyvolávejte paniku. Jakákoliv mystifikace je zakázána. 2.9. Nezahlcujte chat.
III. Herní klient

3.1. Jsou zakázány veškeré modifikace Minecraft klienta, cheaty/hacky a mody, které zvýhodňují hráče oproti ostatním. 3.2. Mezi povolené mody patří například Minimapa, Damage Indicator, Status Effect, ReachCircle Mod, LunarClient, Optifine, apod. 3.3. Hráč nesmí používat žádný ze zakázaných modů, autoclickery, double/tripple clicky včetně těch, které jsou integrované na myši. 3.4. Používání alternativních klientů (např. LabyMod nebo Badlion Client) je na vlastní riziko a není k nim poskytována žádná podpora ze strany serveru. 3.5. Členové Admin-Teamu mají právo validovat existenci hack clientu pomocí externích programů.
IV. Herní jméno, skin, kosmetika, účty

4.1. Je zakázáno vlastnit více než 1 herní účet (nick) za účelem získání výhod nebo obcházení trestu. 4.2. Vaše herní jméno nesmí porušovat tyto pravidla v celém rozsahu. Mimo jiné důrazně upozorňujeme, že nesmí být vulgární, obsahovat reklamu, propagovat ideologie a politické strany apod. 4.3. Vaše herní jméno se nesmí podobat hernímu jménu členovi Admin-Teamu, YouTuberovi u nás na serveru. Zároveň nesmí obsahovat sexuální prvky, názvy hack-clientů, slova jako ADMIN, HELPER, MAJITEL, apod. 4.4. Váš herní skin a herní kosmetiky nesmí porušovat tyto pravidla v celém rozsahu. 4.5. Nesmí být vulgární, obsahovat – reklamu, prvky nahoty, nacismu, fašismu, propagovat ideologie a politické strany, apod. 4.6. Povinnost každého hráče je řádně zabezpečit svůj herní účet. V případě prolomení Vašeho hesla nesete následky způsobené Vaším herním účtem právě Vy.
V. Server obecně

5.1. Je zakázáno zneužívat jakékoliv chyby, které se nachází na serveru a zároveň je Vaší povinností tyto chyby nahlásit. 5.2. Stahování map pomocí jakýkoliv modifikací je zakázáno bez souhlasu Vedení serveru. 5.3. Je zakázáno jakkoliv poškozovat majetek serveru Rajce.pro. 5.4. Je zakázáno obchodovat s herní měnou za reálné peníze. 5.5. Je zakázáno duplikovat itemy. 5.6. Je zakázáno jakkoliv kazit hru ostatním hráčům. 5.7. Je zakázáno vytváření tzv. "fake" soutěží na minecraft serveru a službách s ním spojených. 5.8. Je zakázáno jakkoliv mystifikovat hráče. (prodej falešných itemů, okrádání hráčů, atd) 5.9. Je zakázáno šířit poplašné zprávy. (i za účelem trollu)
VI. Griefing přírody

6.1. Je zakázané vykopání obrovské části povrchu bez nějaké estetické úpravy. 6.2. Dále je zakázané: rozlévání vody a lávy, ničení vodní a lávové hladiny, nedosekání stromů, ničení budov.
Ochrana osobních údajů (GDPR)

Veškerá data zůstávají uložená na uložišti projektu Rajce.pro která chráněná proti odcizení, zneužití či ztrátě. Sbíráme data, která obsahují IP adresu, herní nickname, zašifrované heslo (nelze přečíst) a nahraná data. Při návštěvě webu jsou ukládány soubory Cookie, je možné je smazat v nastavení prohlížeče. Nickname hráče slouží k identifikaci a komunikaci mezi zbytkem serveru - je vždy unikátní. IP adresa slouží k detekci spamu, obcházení trestů, multiúčtům, k tomuto údaji mají přístup pouze členi AdminTeamu. Hráč má právo na výmaz/zablokování účtu a osobních údajů spojených s ním. IP adresa zablokovaná na serveru zůstává v seznamu a není možné ji odstranit.