DomůNáš týmPravidlaZákladní informaceObchod

Pravidla

Minecraft pravidla


Každý hráč zaregistrováním na serveru Rajce.pro vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.

I. Základní ustanovení

1.1. Jakékoliv porušení níže uvedených pravidel vede k trestu, jehož délka a forma je pevně stanovena v rámci interních pravidel Admin-Teamu Rajce.pro.

1.2. Pokud při vaší přítomnosti dojde k porušení pravidel, vaší povinností je o této skutečnosti obeznámit Admin-Team skrze podporu.

1.3. Admin tým má právo vyzvat hráče k ukončení jakékoli činnosti, jenž porušuje pravidla serveru. Hráč je povinen výzvu uposlechnout.

1.4. Nezveřejňujte žádné osobní údaje ostatních hráčů a členů Admin-Teamu. (Mezi osobní údaje zařazujeme jméno, bydliště, faktury, fotky, jakékoliv dokumenty, IP adresa, aj.)

1.5. Vždy říkejte pravdu a nezatajujte žádné informace, nevyvolávejte paniku. Jakákoliv mystifikace je zakázána.

1.6. Při podezřelém nebo neobvyklém chování hráče, které může ovlivnit negativní vliv na server, se očekává náležitá součinnost s vedením projektu pro vysvětlení situace.

1.7. Člen Admin týmu nemá povinnost si uchovávat nebo poskytovat důkazy k jakémukoliv prohřešku hráče.

1.8. Nabádat nebo podněcovat ostatní hráče k porušování pravidel serveru je zakázáno.

1.9. Vedení serveru si vyhrazuje právo kdykoliv změnit či upravit znění těchto pravidel bez předchozího upozornění.

2.0. Neznalost pravidel neomlouvá.

2.1. Je zakázáno jakýmkoli způsobem porušovat platné zákony České republiky.

2.2. Každý, kdo se připojí na server, souhlasí s uchováváním osobních informací (IP adresa, atp...)

II. Pravidla komunikace

2.1. Každý hráč je povinen dodržovat zásady slušného chování při komunikaci s ostatními hráči a členy Admin-Teamu.

2.2. Hráč nesmí žádným způsobem propagovat jiné servery, projekty, weby a portály. Za reklamu považujeme jakoukoliv IP adresu, která nepatří serveru Rajce.pro, název konkurenčního serveru, jakékoliv URL odkazy na sociální sítě, soutěže nebo nábory.

2.3. V rámci komunikace v chatu pište bez vulgarismů a nepište zprávy, které mohou urážet ostatní hráče a členy Admin-Teamu. Zároveň neprovokujte a nevyvolávejte konflikty. (= cenzura se trestá)

2.4. V rámci komunikace v chatu neprojevujte nenávist vůči etnickým rasám, nepropagujte žádné politické strany a ideologie. Zároveň je zakázáno psát nebo se jakkoliv vyjadřovat o sexuálních tématech.

2.5. Neposílejte několikrát za sebou stejnou zprávu (= nespamujte), totéž pravidlo platí pro soukromé zprávy (= PM).

2.6. Nezahlcujte chat.

2.7. Neposílejte žádné nevhodné URL odkazy, které mohou být urážlivé, vulgární nebo jinak nevhodné. (= IP loggery, viry, phishing stránky, pornografické stránky, aj.)

III. Herní klient

3.1. Jsou zakázány veškeré modifikace Minecraft klienta, cheaty/hacky a mody, které zvýhodňují hráče oproti ostatním.

3.2. Mezi povolené mody patří například Minimapa, Damage Indicator, Status Effect, ReachCircle Mod, LunarClient, Optifine, apod.

3.3. Hráč nesmí používat žádný ze zakázaných modů (např. crystal optimizer), autoclickery, double/tripple clicky včetně těch, které jsou integrované na myši.

3.4. Používání alternativních klientů (např. LabyMod nebo Badlion Client) je na vlastní riziko a není k nim poskytována žádná podpora ze strany serveru.

3.5. Členové Admin-Teamu mají právo validovat existenci hack clientu pomocí externích programů.

IV. Herní jméno, skin, kosmetika, účty

4.1. Je zakázaný Multiaccount.

4.2. Vaše herní jméno nesmí porušovat tyto pravidla v celém rozsahu. Mimo jiné důrazně upozorňujeme, že nesmí být vulgární, obsahovat reklamu, propagovat ideologie a politické strany apod.

4.3. Vaše herní jméno se nesmí podobat hernímu jménu členovi Admin-Teamu, YouTuberovi u nás na serveru. Zároveň nesmí obsahovat sexuální prvky, názvy hack-clientů, slova jako BUILDER, HELPER, MAJITEL, apod.

4.4. Váš herní skin a herní kosmetiky nesmí porušovat tyto pravidla v celém rozsahu. Nesmí být vulgární, obsahovat – reklamu, prvky nahoty, nacismu, fašismu, propagovat ideologie a politické strany, apod.

4.5. Povinnost každého hráče je řádně zabezpečit svůj herní účet. V případě prolomení Vašeho hesla nesete následky způsobené Vaším herním účtem právě Vy.

V. Server obecně

5.1. Je zakázáno zneužívat jakékoliv chyby, které se nachází na serveru a zároveň je Vaší povinností tyto chyby nahlásit.

5.2. Stahování map pomocí jakýkoliv modifikací je zakázáno bez souhlasu Vedení serveru.

5.3. Je zakázáno jakkoliv poškozovat majetek serveru Rajce.pro.

5.4. Je zakázáno vytváření tzv. "fake" soutěží na minecraft serveru a službách s ním spojených.

5.5. Je zakázáno šířit poplašné zprávy. (i za účelem trollu)

5.6. Server nepodporuje zakoupení serverových balíčků jinými metody, než přes oficiální stránky https://store.rajce.pro/.

5.7. Server není zodpovědný za ztrátu identity, věcí nebo herního postupu v případě změny jména hráčem. Přesuny majetku si může hráč zajistit sám ještě před změnou jména. Převod VIP či premium měny bude proveden pouze na základě poskytnutí důkazů o zakoupení, jako jsou screenshoty platby, faktury nebo potvrzení o transakci.

5.8. Nelze měnit stav účtu, v případě, že je na něm aktivní ban. Tedy po udělení trestu nemá hráč právo požadovat o převod VIP či premium měny.

5.9. Je zakázáno jakkoliv ohrožovat či narušovat ekonomiku, nebo bezpečnost serveru.

6.0. Je přísně zakázáno používat VPN/Proxy.

6.1. Jakýkoliv zakoupený rank hráči neuděluje imunitu vůči trestu.

VI. Všeobecná pravidla herních modů

6.1. Je zakázáno obchodovat s herní měnou za reálné peníze.

6.2. Je zakázáno jakkoliv kazit hru ostatním hráčům.

6.3. Je zakázáno duplikovat itemy.

6.4. Je zakázáno prodávat nefunkční itemy a vydávat je za funkční.

6.5. Je zakázáno jakkoliv mystifikovat.

6.6 Je zakázano vlastnit předměty, které jsou poškozené nebo nesprávně fungující.

6.7. Na hráčských eventech je zakázáno dávat hráčům možnost získat výhodu přes transakce peněz nebo věcí, které by je oproti ostatním zvýhodňovaly. (Revive, Headstart, apod.)

6.8. Je zakázán griefing jakýchkoliv staveb.

6.9. Je zakázáno vytvářet nevhodné stavby, které mají vulgární, sexuální, rasistický, fašistický či nacistický podtext.

7.0. Je zakázáno mít zatíženou myš.

7.1. Je zakázáno blokovat ostatní hráče při těžení.

7.2. Je zakázáno si přivlastnit cizí stavbu pomocí residence.

7.3. Server nezodpovídá za nezabezpečené rezidence.

Dále je zakázáno:

- rozlévání vody a lávy,

- ničení vodní a lávy

- nedosekání stromů,

- níčení budov.

VII. Tresty

7.1. Forma trestů je pevně stanovena v rámci interní tabulky trestů Rajce.pro.

7.2. Formu a výši trestu může měnit Vedení Admin-Teamu a Vedení serveru.

7.3. V případě, že Vám bude udělen trest, je přísně zakázáno tento trest obcházet, a to jakýmkoliv způsobem.

7.4. Vedení serveru si vyhrazuje právo na zablokování herního účtu bez udání důvodu.

7.5. Tresty udělené vyšším vedením jsou řešeny pouze na e-mailové adrese [email protected]. Ostatní tresty, které nebyly uděleny vyšším vedením, podléhají standardnímu postupu a toto pravidlo se na ně nevztahuje.

VIII. Žádost o vrácení věcí

Tato pravidla a proces vrácení věcí se vztahují výhradně na situace, kdy hráči přijdou o své věci v důsledku chyby serveru. V případě jiných ztrát nebo incidentů, které nejsou způsobeny chybou serveru, se tyto pravidla neuplatňují a hráči jsou odpovědní za své vlastní ztráty.

8.0. Hráč musí poskytnout přesvědčivé důkazy o vlastnictví věci, kterou chce vrátit. Důkazy mohou zahrnovat screenshoty, transakční historii nebo jiné relevantní informace.

8.1. Důkazy o vlastnictví musí být aktuální a datované do stanoveného období. Starší důkazy nemusí být akceptovány.

8.2. Žádosti o vrácení věcí jsou podávány prostřednictvím oficiálního kanálu, jako je ticketový systém.

8.3. Vedení serveru provádějí důkladné vyšetřování každé žádosti a posuzují předložené důkazy. Bez dostatečných důkazů o vlastnictví není možné provést vrácení věci.

Discord pravidla


Každý návštěvník Discord serveru Rajce.pro souhlasí s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.

I. Základní ustanovení

1.1. Vedení serveru a Discord správce si vyhrazují veškerá práva.

1.2. Jakékoliv porušení níže uvedených pravidel vede k trestu, jehož délka a forma je pevně stanovena v rámci interních pravidel banovacího pořádku Admin-Teamu Rajce.pro.

1.3. Formu a výši trestu může měnit Vedení Admin-Teamu a Vedení serveru.

1.4. Vedení serveru si vyhrazuje právo kdykoliv změnit či upravit znění těchto pravidel bez předchozího upozornění.

1.5. Pokud při vaší přítomnosti dojde k porušení pravidel, Vaší povinností je o této skutečnosti obeznámit Admin-Team skrze podporu.

1.6. V případě, že Vám bude udělen trest, je přísně zakázáno tento trest obcházet, a to jakýmkoliv způsobem.

1.7. Návštěvníci jsou povinni dbát pokynům členů Admin-Teamu.

1.8. Vedení Admin-Teamu si vyhrazuje právo kohokoliv „přesunout“ bez upozornění.

1.9. Na celém Discord serveru Rajce.pro platí přísný zákaz pořizování jakýchkoliv audio/video záznamů bez vědomí ostatních návštěvníků v místnosti.

2.0. Je zakázáno hledat chyby v pravidlech a následně díky tomu pravidla obcházet. Naopak prosíme o nahlášení těchto nedostatků.

2.1. Je zakázáno jakýmkoli způsobem porušovat platné zákony České republiky.

II. Pravidla komunikace

2.1. Každý návštěvník je povinen dodržovat zásady slušného chování při komunikaci s ostatními návštěvníky a členy Admin-Teamu.

2.2. Návštěvník nesmí žádným způsobem propagovat jiné servery, projekty, weby a portály. Za reklamu považujeme jakoukoliv IP adresu, která nepatří serveru Rajce.pro, název konkurenčního serveru, jakékoliv URL odkazy na sociální sítě, soutěže nebo nábory.

2.3. Pište bez vulgarismů a nepište zprávy, které mohou urážet ostatní návštěvníky a členy Admin-Teamu. Zároveň neprovokujte a nevyvolávejte konflikty. (= i cenzura se trestá)

2.4. Neprojevujte nenávist vůči etnickým rasám, nepropagujte žádné politické strany a ideologie. Zároveň je zakázáno psát nebo se jakkoliv vyjadřovat o sexuálních tématech.

2.5. Neposílejte několikrát za sebou stejnou zprávu (= nespamujte, platí pro textové kanály).

2.6. Nezveřejňujte žádné osobní údaje ostatních návštěvníků a členů Admin-Teamu. (Mezi osobní údaje patří jméno, bydliště, faktury, fotky, jakékoliv dokumenty, IP adresa, aj.)

2.7. Neposílejte žádné nevhodné URL odkazy, které mohou být urážlivé, vulgární, nebezpečné nebo jinak nevhodné. (= IP loggery, viry, phishing stránky, pornografické stránky, aj.)

2.8. Vždy říkejte pravdu a nezatajujte žádné informace, nevyvolávejte paniku. Jakákoliv mystifikace je zakázána.

2.9. Nepoužívejte hlasové měniče, nevydávejte nevhodné zvuky a nepouštějte hudbu před ostatními návštěvníky.

3.0. Je přísně zakázáno označovat členy Admin-Teamu. Povoleno je to pouze v případech jak stanovují pravidla. (Viz odstavec VI.)

III. Dočasné místnosti

3.1. Za chování v dočasné hlasové místnosti je zakladatel plně odpovědný.

3.2. Název místnosti nemůže obsahovat vulgární ani jinak urážlivý obsah.

IV. Pokyny pro vytváření příspěvků (nápadů)

4.1. Při vytváření nového příspěvku je důležité vytvořit smysluplný titulek, který přesně popisuje obsah příspěvku. Titulek by měl být stručný a vystihovat hlavní myšlenku příspěvku, aby ostatní uživatelé mohli snadno pochopit, o čem příspěvek bude.

4.2. Upozorňujeme, že psaní o odbanování, zabanování nebo podobných záležitostech není povoleno. Tyto záležitosti by měly být vždy řešeny přímo s členy Admin-Teamu prostřednictvím ticket systému.

V. Pokyny pro vytváření ticketů

5.1. Uveďte téma a popis: Uveďte téma Vašeho ticketu a popište Váš problém co nejpodrobněji. Můžete také přidat soubory, jako jsou screenshoty nebo logy, které by mohly pomoci při řešení Vašeho problému.

5.2. Počkejte na odpověď: Po odeslání ticketu bude zpráva zobrazena v kanálu pro podporu nebo tvorbu ticketů a člen Admin-Teamu se k ní brzy vrátí. Prosíme o trpělivost.

5.3. Sledujte ticket: Sledujte Váš ticket a odpovědi od členů Admin-Teamu. Můžete být požádáni o další informace nebo o řešení Vašeho problému.

5.4. Ukončení ticketu: Po vyřešení Vašeho problému bude ticket uzavřen. Pokud ještě něco potřebujete, můžete odpovědět na stávající ticket s požadavkem na aktualizaci.

5.5. Zákaz vytváření více ticketů na stejné téma: Opakované vytváření nových ticketů na stejné téma může způsobit zbytečné zpoždění v řešení Vašeho problému a zbytečně zahlcuje ticket systém, což může ovlivnit ostatní uživatele serveru. Děkujeme za pochopení.

VI. Stanovená lhůta pro vyřizování podnětů či požadavků v ticketech

6.1. Vedení serveru má lhůtu na odpověď 14 pracovních dnů.

6.2. Vedení týmu má lhůtu na odpověď 7 pracovních dnů.

6.3. Helper tým má lhůtu na odpověď 24 hodin.

6.4. V případě prodlení Vašeho podnětu či požadavku máte nárok na jedno označení člena Admin-Teamu.